De stadsraad kreeg meerdere verzoeken of een van de bankjes die verloren was gegaan op de begraafsplaats vervangen kon worden. Er was een gemis aan een rustpunt voor bezoekers.

Onze aanvraag voor vervanging vanuit het Leefbaarheidsbudget werd in november goedgekeurd. Fijn dat we in januari 2022 een fraai bankje konden laten plaatsen. Hierbij werd gekozen voor een plek die wat meer in de loop is.