STADSRAAD

ASPEREN

EEN LEEFBAAR ASPEREN MAKEN en behouden WE SAMEN.

 

Prettig wonen in een fijne en veilige omgeving: wie wil dat nou niet? Om ervoor te zorgen dat wonen in Asperen leuk blijft én nog leuker wordt, is een groep vrijwilligers opgestaan die Stadsraad Asperen hebben opgericht. De Stadsraad laat de stem van de inwoners van Asperen horen aan de gemeente West Betuwe. Zo zorgen we samen dat al het moois dat we door de jaren heen hebben opgebouwd, behouden blijft.

Wat doet de Stadsraad wel?

  • Belangen behartigen van alle inwoners van Asperen, ongeacht leeftijd, levens-overtuiging of afkomst
  • Alle wensen, behoeften en klachten bundelen tot een kernagenda
  • Bestaande plannen bewaken en begeleiden en nieuwe plannen helpen ontwikkelen
  • Gevraagd én ongevraagd advies geven aan gemeente West Betuwe
  • Enquêtes afnemen onder inwoners Asperen
  • Terugkoppeling van punten op kernagenda via website, facebook, bijeenkomsten en plaatselijke pers

En wat niet?

  • Optreden als bemiddelaar bij individuele zaken tussen inwoner en gemeente
  • Optreden als bemiddelaar voor zaken die alleen bedrijven, verenigingen en/of stichtingen raken
  • Garanderen dat er gehoor gegeven kan worden aan alle punten op de kernagenda

Waarom de Stadsraad?

Met het opgaan van Asperen in de gemeente West Betuwe nam de bezorgdheid toe dat onze problemen en wensen in deze grote gemeente onvoldoende aan bod zouden komen. Hierop heeft de gemeente een gebiedsmakelaar benoemd voor een aantal kernen, in ons geval is dit Ria van Esterik. Ook is er een wethouder, Ed Goossens, met Asperen in zijn portefeuille. In 2018 organiseerde de gemeente een rondwandeling in Asperen en hield enquêtes. De inwoners hebben toen aangegeven wat er leefde in Asperen en dat heeft geleid tot een zogenaamd Bidbook, een opsomming van alle wensen voor onze stad. Gebiedsmakelaar Ria van Esterik heeft eind 2020 een eerste bijeenkomst georganiseerd met een aantal inwoners uit Asperen. Tijdens deze bespreking werd besloten dat het vormen van een Stadsraad ons de beste manier lijkt om tot een KERNAGENDA te komen.

Hoe verder?

 

We willen nu gaan kijken hoe we de wensen uit dit Bidbook kunnen invullen en of er nog nieuwe punten aan moeten worden toegevoegd. De wensen die we concreet kunnen maken komen terecht op de KERNAGENDA, het uitvoeringsplan van ‘projecten’ die uitgevoerd zouden kunnen worden in Asperen. De stadsraad is geen politiek orgaan, maar een groep van vrijwilligers die allen dezelfde motivatie hebben: als ‘inwoners voor inwoners’ de leefbaarheid van Asperen vergroten. Prettig wonen in een fijne en veilige omgeving.

Contact

Voor een goede teambalans zijn we nog op zoek naar twee leden tussen de 18 en 35 jaar. Om alle punten die op de kernagenda staan zo goed mogelijk uit te werken, zijn we daarnaast ook op zoek naar mensen die willen plaatsnemen in een van de toekomstige commissies.

Interesse?
Vul het contactformulier in of mail naar:
info@stadsraad-asperen.nl.

12 + 8 =