VERENIGINGEN

Asperen heeft een sterk verenigingsleven, maar de verenigingen zijn wellicht niet allemaal bij u bekend. Hierbij een overzicht om eens rustig door te lezen. U bent bij allemaal welkom!

Buurtpreventieteam zoekt versterking

Het buurtpreventieteam is een groep van vrijwilligers die wekelijks in de avonden door Asperen fietsen om onregelmatigheden op te merken. Dit kan niet-werkende verlichting zijn, gestort vuil of personen die overlast veroorzaken. Het buurtpreventieteam staat in nauw contact met de wijkagent van Asperen.

Wil jij je ook inzetten als vrijwilliger en bijdragen aan een veiliger Asperen? Meld je aan voor het buurtpreventieteam bij Gert Pluimers via Pluim50@kpnmail.nl of 06 2252 5793!

Fotoclub De Glasplaat
Dorpshuis EMM
inl: 06 22 41 90 74
deglasplaat@gmail.com

Historische Vereniging Oud-Asperen
T: 0345 – 62 33 92
secretaris@oud-asperen.nl
www.oud-asperen.nl

Museum Oud Asperen
museum@oud-asperen.nl
www.oud-asperen.nl

Het Minidome Nationaal Autominiatuur Museum
info@minidome.nl
www.minidome.nl

Muziekvereniging Ad Astra
inl: 06 30 82 53 36
info@adastra-asperen.nl
www.adastra-asperen.nl

Roeibotenhaven Vereniging Lingewaal
T: 06 17 23 64 68
lingewalhavens@gmail.com
www.lingewalhavens.nl

Oranjecomité Asperen
oranjecomite@gmail.com
www.oranjeconiteasperen.nl

Tuindersvereniging Asperen
volkstuinenasperen@gmail.com

Gymnastiekvereniging WHV
T: 0345 – 63 01 24
info@whv-asperen.nl
www.whv-asperen.nl

Hengelaarsvereniging Asperen
T: 06 37 56 44 29
info@hvasperen.nl
www.hvasperen.nl

IJsclub Asperen
T: 06 18 81 05 41
info@ijsclubasperen.nl
www.ijsclubasperen.nl

Voetbalvereniging Asperen
T: 0345 -61 36 87
secretaris@vvasperen.nl
www.vvasperen.nl

Volleybalvereniging WHV sportaccommodatie De Wiel
T: 06 23 03 86 55
secretaris@wijhoudenvol.nl
www.wijhoudenvol.nl

Stichting Buurt Ontmoetingsplek Asperen
T: 06 24 25 82 88
info@paulienkluver.com
www.debopasperen.nl

Dorpshuis EMM Asperen
T: 0345 – 61 37 96
admin@dorpshuis-asperen.nl
www.dorpshuis-asperen.nl

Stichting Spreeksmakelijk
T: 06 10 95 70 94
spreeksmakelijk@outlook.com
www.spreeksmakelijk.org

EHBO Afd Asperen
T: 06 23 45 06 17
ehboverenigingasperen@gmail.com

Stichting Speelweek Asperen
T: 06 15 12 33 75
info@speelweekasperen.nl
www.speelweekasperen.nl

Badmintonclub Wammes
T: 0345 – 51 19 08
infobcwammes@gmail.com
www.bcwammes.nl

Paardrijvereniging
De Waddesteinruiters

info@waddesteinruiters.nl
www.waddesteinruiters.nl

Postduivenvereniging
De Snelle Vogel
T: 0345 – 61 87 77

Vereniging van Pluimvee
en Konijnenfokkers
Nieuw Leven
T: 06 19 23 04 60
info@nieuwlevenasperen.nl
www.nieuwlevenasperen.nl

Kerkkoor Nederlandse hervormde kerk Asperen
info@hervormasperen.nl
www.hervormdasperen.nl

Hobbyclub Unico (7-12 jarigen)
Dorpshuis
T: 06 26 21 39 98

Bridgeclub Lingewaal
Dorpshuis EMM 
T: 0345 – 613 796

Speeltuinvereniging Asperen
speeltuinverenigingasperen@gmail.com
www.facebook.com/speeltuinverenigingasperen/

Vrouwenvereniging Regiodames
De Linge

T: 0345 – 61 24 35
margreetvdneut@xs4all.nl

Koffiebar Overstag
bestuur@koffiebarasperen.nl
www.koffiebarasperen.nl