Verenigingen

Asperen heeft een sterk verenigingsleven, maar de verenigingen zijn wellicht niet allemaal bij u bekend. Hierbij een overzicht om eens rustig door te lezen. U bent bij allemaal welkom!

 

Fotoclub De Glasplaat
Dorpshuis EMM
inl: 06 22 41 90 74
deglasplaat@gmail.com

Historische Vereniging Oud-Asperen
T: 0345 – 62 33 92
secretaris@oud-asperen.nl
www.oud-asperen.nl

Museum Oud Asperen
museum@oud-asperen.nl
www.oud-asperen.nl

Het Minidome Nationaal Autominiatuur Museum
info@minidome.nl
www.minidome.nl

Muziekvereniging Ad Astra
inl: 06 30 82 53 36
info@adastra-asperen.nl
www.adastra-asperen.nl

Roeibotenhaven Vereniging Lingewaal
T: 06 17 23 64 68
lingewalhavens@gmail.com
www.lingewalhavens.nl

Oranjecomité Asperen
oranjecomite@gmail.com
www.oranjeconiteasperen.nl

Tuindersvereniging Asperen
volkstuinenasperen@gmail.com

Gymnastiekvereniging WHV
T: 0345 – 63 01 24
info@whv-asperen.nl
www.whv-asperen.nl

Hengelaarsvereniging Asperen
T: 06 37 56 44 29
info@hvasperen.nl
www.hvasperen.nl

IJsclub Asperen
T: 06 18 81 05 41
ijsclubasperen@hotmail.com
www.facebook.com/ijsclubasperen

Voetbalvereniging Asperen
T: 0345 -61 36 87
secretaris@vvasperen.nl
www.vvasperen.nl

Volleybalvereniging WHV sportaccommodatie De Wiel
T: 06 23 03 86 55
secretaris@wijhoudenvol.nl
www.wijhoudenvol.nl

Stichting Buurt Ontmoetingsplek Asperen
T: 06 24 25 82 88
info@paulienkluver.com
www.debopasperen.nl

Dorpshuis EMM Asperen
T: 0345 – 61 37 96
admin@dorpshuis-asperen.nl
www.dorpshuis-asperen.nl

Stichting Spreeksmakelijk
T: 06 10 95 70 94
spreeksmakelijk@outlook.com
www.spreeksmakelijk.org

EHBO Afd Asperen
T: 06 23 45 06 17
ehboverenigingasperen@gmail.com

Stichting Speelweek Asperen
T: 06 15 12 33 75
info@speelweekasperen.nl
www.speelweekasperen.nl

Badmintonclub Wammes
T: 0345 – 51 19 08
infobcwammes@gmail.com
www.bcwammes.nl

Paardrijvereniging
De Waddesteinruiters

info@waddesteinruiters.nl
www.waddesteinruiters.nl

Postduivenvereniging
De Snelle Vogel
T: 0345 – 61 87 77

Vereniging van Pluimvee
en Konijnenfokkers
Nieuw Leven
T: 06 19 23 04 60
info@nieuwlevenasperen.nl
www.nieuwlevenasperen.nl

Kerkkoor Nederlandse hervormde kerk Asperen
info@hervormasperen.nl
www.hervormdasperen.nl

Hobbyclub Unico (7-12 jarigen)
Dorpshuis
T: 06 26 21 39 98

Bridgeclub Lingewaal
Dorpshuis EMM 
T: 0345 – 613 796

Speeltuinvereniging Asperen
speeltuinverenigingasperen@gmail.com
www.facebook.com/speeltuinverenigingasperen/

Vrouwenvereniging Regiodames
De Linge

T: 0345 – 61 24 35
margreetvdneut@xs4all.nl

Koffiebar Overstag
bestuur@koffiebarasperen.nl
www.koffiebarasperen.nl