VERSLAG 2e KLANKBORDAVOND

Op 8 februari hebben we in het dorpshuis in Asperen de 2e klankbordavond gehad. Uitgangspunt is het VO, waar we het profiel van de Voorstraat conform het VO zoveel als mogelijk in stand houden. Hier hebben we met het ontwerp een gewenste inrichting waarmee de (verblijfs)kwaliteit verbeterd, met minder parkeerplaatsen. Dit betekent dat we de parkeervoorziening elders in de kern moeten vinden. Bekijk hier de presentatie die deze avond is getoond.

Daarom ging de avond met name over het thema parkeren, waarbij we de feitelijke tellingen hebben afgezet tot de mogelijkheden die het ontwerp toelaten. Daarbij hebben we de entrees van de Voorstraat, zijnde Varkensmarkt en Raadhuisplein en de parkeervoorziening buiten de kern met elkaar besproken. Waar zijn hier mogelijkheden tot creëren van overloopgebied.

Dit leidde tot interessante discussies, die we op papier gaan verwerken voor de volgende klankbordbijeenkomst op 22 februari. Die dag hebben we ook een volgend gemeentelijk projectteam meeting in het dorpshuis in de agenda. Er zal dan een uitgebreide terugkoppeling over het proces met de klankbordgroep verder worden doorgenomen.