Afgelopen september heeft Stadsraad Asperen een enquête verspreid om te onderzoeken wat de beste bestemming is voor het terrein van de voormalige basisschool De Zandheuvel aan de Bijdendijkstraat. In totaal hebben 297 mensen gereageerd. Iedereen enorm bedankt voor de moeite!

Omdat veel inwoners van Asperen woningbouw erg belangrijk vinden, richtte de enquête zich op een aantal mogelijke vormen van woningbouw. Er was ook ruimte voor andere ideeën en initiatieven. De Stadsraad heeft alle resultaten zorgvuldig bekeken en brengt u hier graag van op de hoogte.
Een groot deel van de deelnemers aan het onderzoek (71%) vindt het een goed idee om de grond aan de Bijdendijkstraat te gebruiken voor woningbouw. Daarbij kwam naar voren dat Asperen de grootste voorkeur geeft aan een Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Iets minder voorkeur was er voor sociale woningbouw. Woningbouw via een projectontwikkelaar werd het minst  gewaardeerd. Ruim 30% van de inwoners gaf zelfs aan woningbouw via een projectontwikkelaar een heel slecht idee te vinden.
Een veel gemaakte opmerking is dat mensen het terrein geschikt vinden voor woningbouw voor starters en seniorenwoningen. Daarnaast werd ook vaak de wens uitgesproken dat er op het terrein ook ruimte gemaakt wordt voor een park of openbaar groen en parkeergelegenheid.
We leggen alle conclusies van het onderzoek op zeer korte termijn voor aan de gemeente West-Betuwe. Zodra er ontwikkelingen zijn, brengen we u hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

Heeft u vragen over de resultaten van de enquête, of wil u meer weten over de opvolging ervan? Neem gerust via de mail contact met ons op: info@stadsraad-asperen.nl.