Onlangs kwam de commissie wonen van de Stadsraad samen met wethouder Klein van Gemeente West-Betuwe. In deze vergadering zijn de resultaten van de enquête over het terrein van de voormalige Zandheuvel besproken en heeft de Stadsraad een advies uitgebracht over de bestemming van deze grond. De Stadsraad heeft aangegeven dat de bevolking van Asperen het terrein uitermate geschikt vindt voor woningbouw. En in het bijzonder dat men een CPO project voor het terrein een goed idee vindt en dat sociale huur bijna net zo goed gewaardeerd werd. De resultaten van het onderzoek komen sterk overeen met de ideeën van de gemeente over het terrein van de voormalige Zandheuvel: een combinatie van een CPO project en sociale huur.

Een eerste concrete stap die nu gezet wordt is het inschakelen van een extern bureau voor stedenbouwkundige verkenning. Er wordt dan gekeken hoeveel huizen er gebouwd kunnen worden op het terrein, waarbij rekening gehouden wordt met bepaalde eisen vanuit de gemeente. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld parkeergelegenheid en groenvoorzieningen. Voor de Kerst zet de gemeente hierin de eerste stap, door of zelf contact te leggen met een bureau of de Stadsraad aan een bureau te koppelen. We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een volgende stap is dat er begin 2022 een informatie-avond over CPO projecten georganiseerd wordt voor geïnteresseerden. Op deze avond komt informatie aan bod over wat er allemaal bij een CPO project komt kijken, wat er allemaal geregeld moet worden en met wat voor een tijdspad rekening gehouden moet worden. Zodra er meer bekend is over een informatie-avond, plaatsen we dit op onze website en Facebook.

In het gesprek met de wethouder kwamen ook de verdere planning rond woningbouw in Asperen aan bod. Op 8, 9 en 15 december was er de mogelijkheid voor potentiële om het oude Gemeentehuis te bezichtigen. Belangstellenden kunnen tot 27 januari 2022 13.00 uur een bod uitbrengen en een plan indienen. Ook het terrein rond de molen is besproken. De molen wordt indien mogelijk opgeknapt en er wordt een aantal woningen gerealiseerd.