Op dinsdag 21 juni 2022 is er een derde bewonersavond gepland in Dorsphuis Asperen. Tijdens de bewonersavond wordt een toelichting gegeven op het ontwerp. Dit ontwerp is gemaakt in samenwerking met de klankbordgroep. Daarna is er volop gelegenheid om te reageren op het ontwerp.

Actualiteit van het vervolg: Op 6 september is de beeldvormende raad. Raadsleden kunnen dan luisteren, vragen stellen en inwoners kunnen inspreken en hun mening geven. Er is dan geen ruimte voor discussie. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad op 27 september over het definitieve ontwerp.
Na de raad van 27 september wordt gestart met de aanbesteding en medio 2023 met de uitvoering. Er zal in fases gewerkt worden. Waar begonnen wordt en hoe lang de gefaseerde werkzaamheden duren, zal duidelijk zijn als er een contract met een aannemer is.