In februari is de laatste klankbordavond geweest over de herinrichting van de oude kern van Asperen. Hierin hebben de leden van de klankbord aangegeven voldoende vertrouwen te hebben in het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar het definitief ontwerp. Waar staan we nu?

Op 14 juni is er een bewonersavond gepland. Dan presenteert de gemeente West Betuwe het definitieve ontwerp. 14 juni duurt nog even, maar voordat de bewonersavond kan plaatsvinden, moet het definitieve ontwerp eerst naar het college. Dit gebeurt in mei.
Eind mei wordt bepaald of het definitief ontwerp op 7 juni wordt besproken tijdens de beeldvormende raad. Raadsleden kunnen dan luisteren, vragen stellen en inwoners kunnen inspreken en mening geven. Er is dan geen ruimte voor discussie. Op 7 juni wordt dan ook bepaald of er nog een oordeelsvormende raad moet komen op 14 juni. Dat betekent dat de raadsleden discussiëren over het onderwerp op basis van inhoudelijke argumenten en politieke standpunten.

Uiteindelijk besluit de gemeenteraad op 28 juni over het definitieve ontwerp.

In de zomer willen we het ontwerp dus definitief hebben en starten met de aanbesteding. We willen medio 2023 starten met de uitvoering. We werken in fases. Waar we beginnen en hoe lang de gefaseerde werkzaamheden duren, wordt duidelijk als we een contract met een aannemer hebben.

Op naar een duurzaam en klimaatbestendige oude kern!