Een deel van de straten in oud-Asperen is aan vervanging toe. De bestrating en het riool zijn op sommige plekken verouderd. We kijken naar verbeteringen en mogelijkheden op het gebied van verkeer, groen en riool. Zo nemen we snelheidremmende maatregelen, verbeteren parkeervoorzieningen en kijken we naar duurzaamheid en klimaat. Om een goede en keuzes te maken, werken we aan een visie voor de openbare ruimte van de oude kern. We gaan voor heel oud-Asperen een visie voor de openbare ruimte maken. Dat doen we graag samen met inwoners. Hiervoor is er een Klankbordgroep in het leven geroepen.

De Klankbordgroep bijeenkomsten zijn geweest op 19 oktober, 26 oktober, 2 november 2021 en 25 januari 2022. Er staan nog twee bijeenkomsten gepland (op 8 en 22 februari 2022) om het voorlopig ontwerp met elkaar te bespreken op (mogelijke) knelpunten. Bekijk hier het ‘Concept voorlopig ontwerp inrichting en aanzet visie openbare ruimte Oud Asperen’ dat werd gepresenteerd op 21 december 2021. De leden van de klankbordgroep benaderbaar zijn voor vragen en opmerkingen door bewoners.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van gemeente West Betuwe.

 Hieronder ziet u een overzicht van de leden:

 • Frank van Oosterhout
  Vrouwe Elburgstraat 13a
 • Sjoerd Harsveldt
  Brugstraat 2
 • Gernant Temminck
  Voorstraat 19 / Stadhuisstraat 2
 • Jos Karsseneijer
  Zevenhuizenseweg 4
 • Rob Huijsman
  Achterstraat 15
 • Claudia Kleyn
  Hoge Minstraat 12
 • Hans Renes
  Voorstraat 21
 • Bernt Roelvink
  Voorstraat 80
 • Hetty Janssen
  Minstraat 9
 • Dirk Amens
  Oranjewal 7
 • Arnold Slob
  Voorstraat 30
 • Arie van Loopik
  Vissersdijk 1
 • Rafael Ruiz Ojeda
  Voorstraat 89
 • Floor Verweij
  Stadswal 15
 • Arjan Bogerd
  Stadswal 17
 • Melvin Collé
  Stadswal 20