Op maandagavond 4 april organiseert Stadsraad Asperen in samenwerking met de gemeente West Betuwe een informatieavond in het Dorpshuis over de invulling van de grond van de voormalige Zandheuvel. Uit onderzoek dat Stadsraad Asperen onder de bewoners van Asperen deed, bleek dat men de grond uitermate geschikt vindt voor woningbouw. In het bijzonder voor een CPO project en sociale huur. Woningcorporatie KleurrijkWonen is op deze avond daarom ook aanwezig.

Tijdens de informatieavond gaat de gemeente in op wat er allemaal komt kijken bij een CPO project. Wat moet er geregeld worden, met wat voor tijdsspanne moet er rekening gehouden worden. Daarnaast komt de gemeente met een aantal mogelijkheden voor de invulling van het terrein. Hierbij wordt rekening gehouden met de resultaten van het onderzoek en is er gekeken naar het type en aantal woningen dat er eventueel gebouwd kan worden. Ook wordt er rekening gehouden met zaken als groenvoorzieningen, parkeergelegenheid en de bomen die nu al op het terrein staan.

Stadsraad Asperen nodigt u van harte uit om aan te sluiten bij deze avond.

Programma
19:30 – Inloop
20:00 – Welkom en inleiding door commissie Wonen (Stadsraad Asperen)
20:15 – Presentatie CPO projecten: wat komt er allemaal bij kijken
20:45 – Vraag en antwoord over CPO
21:00 Sparren over mogelijkheden inrichting van de grond van de voormalige Zandheuvel
21:45 – Evaluatie en afronding

Heeft u voorafgaand aan de informatieavond al vragen? Neem gerust via de mail contact met ons op: info@stadsraad-asperen.nl.

In het najaar van 2021 heeft de Stadsraad een enquête afgenomen onder de inwoners van Asperen over de invulling van het terrein van de voormalige Zandheuvel. De informatieavond van 4 april is een van de vervolgstappen die de Stadsraad heeft gezet naar aanleiding van deze enquête. Meer over de resultaten van het onderzoek leest u hier.